PR12 Algemene dekking & onvoorzien

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

12.407.350

13

Baten

59.353.838

63

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (het BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen.
Sinds de begroting 2015 heeft Wageningen in dit programma zelfstandig ook de overhead of interne bedrijfsvoering opgenomen. Vanaf de begroting 2017 is dit wettelijk verplicht.

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Algemene dekking & onvoorzien zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota---203-266-278-320
Bestaand beleid-14.326-12.438-12.204-12.391-12.470-12.331
Totale lasten-14.326-12.438-12.407-12.657-12.748-12.651
Baten
Nieuw beleid & kadernota--2.5382.2212.2903.106
Bestaand beleid65.10660.93756.81656.80357.38257.244
Totale baten65.10660.93759.35459.02459.67260.350
Saldo
Nieuw beleid & kadernota--2.3351.9552.0122.787
Bestaand beleid50.78148.49944.61244.41244.91244.913
Totale saldo50.78148.49946.94646.36746.92447.699

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Beleggingen En Overige Financiele Middelen-17-18-6-6-6-6
Lokale Belastingen-343-366-416-421-426-431
LOKALE BELASTINGEN0-----
ALGEMENE UITKERING-26-----
Algemene Uitgaven En Inkomsten-2.462-872-689-753-806-850
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN-2.064-----
Bedrijfsvoering-9.414-11.182-11.296-11.476-11.510-11.364
Totale lasten-14.326-12.438-12.407-12.657-12.748-12.651
Baten
Beleggingen En Overige Financiele Middelen2.4232.5472.2682.2322.3192.353
Lokale Belastingen9.74010.21510.35610.49410.63410.775
Algemene Uitkering46.91846.15044.65445.35045.77946.292
Algemene Uitgaven En Inkomsten-250250250250250
ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN5.267-----
Bedrijfsvoering7591.7761.826698690680
Totale baten65.10660.93759.35459.02459.67260.350
Saldo50.78148.49946.94646.36746.92447.699

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

2016

2018

7,31

2020

7.31

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,1

2018

6,1

2019

6,1

2020

6,1

2013

2014

2015

2016

2017

598

2018

607

2019

613

2020

618

Externe inhuur

Kosten als % van totale loon-som + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,8

2018

4,5

2019

4,5

2020

4,5

2014

2016

2018

12,1

2020

12,4

Er zijn nog geen landelijke gegevens bekend. Vanwege nieuwe definities zijn de gegevens vanaf 2017 ingevuld.

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

244

211

2016

235

209

2018

235

2020

235

Woonlasten eenpersoons-huishouden

Euro

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

2012

2013

2014

619

636

2015

630

646

2016

624

651

2017

624

2018

624

2019

624

2020

624

2014

761

709

2016

753

723

2018

753

2020

753

De waarde-ontwikkeling van de woningen is stabiel gehouden, omdat de marktontwikkeling onvoorspelbaar is. De ontwikkeling van de lokale woonlasten is eveneens constant gehouden, mede omdat de landelijke ontwikkeling van de woonlasten onvoorspelbaar is.

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten.

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral bij deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn mede-aandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.