Beleidsdomein: Ouder worden in Wageningen

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € -
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 339.000

Doelstellingen
7-a Bevorderen van een vroegtijdige signalering van psychische klachten gerelateerd aan het ouder worden
7-b Er is een aanspreekpunt waar ouderen terecht kunnen en waar hulpvraag en hulpaanbod verbonden worden
7-c Minder ouderen vereenzamen
7-d Het behartigen van de belangen van ouderen

Samenwerkingspartners
Icare, Netwerk Ketenzorg Dementie, CSWO, Solidez, Opella, BBLTHK, , Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe Alzheimer Nederland, Op koers, Belangstellende belangbehartiger klankbordgroep GGZ, RIBW, Diaconaal WMO Platform, Vrijwilligerscentrum Wageningen, Indigo (GGZ), Vilente, Inloopcentrum Markt 17, ROCA12, Stichting Vier het Leven, Odensehuis, Zinzia, en de Zonnebloem.