Beleidsdomein: Ondersteunen van vrijwilligerswerk

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € -
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 232.00

Doelstellingen

9-a Er wordt gestimuleerd dat jongeren zich inzetten voor ouderen en inwoners met een beperking

9-b Vrijwilligers worden professioneel ondersteund
9-c Meer inwoners doen vrijwilligerswerk voor inwoners in een kwetsbare positie
9-d Vrijwilligersorganisaties worden professioneel ondersteund
9-e Inwoners in een kwetsbare positie die vrijwilligerswerk willen doen worden extra ondersteund
9-h Mensen die niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, worden gestimuleerd tot het doen van vrijwilligerswerk

Samenwerkingspartners
Vrijwilligerscentrum Wageningen, Slachtofferhulp, SWOA, de Helpende Hand, Zinzia, Vilente, Mantelzorg Wageningen MEE Veluwe, Humanitas, ‘t Gilde, Vier het leven, Klankbordgroep GGZ, Markt 17, Stichting Present, Mantelzorg Wageningen, de Zonnebloem, Reconnect