Beleidsdomein: Ondersteunen van mantelzorg

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € -
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 93.000

Doelstellingen
10-a Er worden meer (jonge) mantelzorgers bereikt en ondersteund
10-b Minder mantelzorgers raken overbelast
10-c Mantelzorgers van mensen met dementie of met een psychiatrische achtergrond worden extra ondersteund
10-d Mantelzorgers met een WWB uitkering worden ondersteund om de mantelzorg te kunnen voortzetten
10-e Mantelzorgers worden betrokken bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen door hun zorgvragen

Samenwerkingspartners
Mantelzorg Wageningen , Vrijwilligerscentrum Wageningen , Odensehuis, Opella, RIBW, Solidez, Stichting OOGG, MEE Veluwe, Indigo, Stichting Klankbordgroep GGZ, Markt 17 ,Vilente ,Ypsilon, en Zinzia