Beleidsdomein: Gezondheidsbeleid

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € 867.000
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 826.000

Doelstellingen
11-a Inwoners met gezondheidsproblemen, inclusief inwoners die betrokken zijn bij GGZ problematiek, weten waar ze terecht kunnen voor informatie en hulp/ ondersteuning om te kunnen blijven participeren
11-b Naar vermogen medewerking verlenen aan bereikbare zorg en een bereikbaar dagbestedingsaanbod in Wageningen
11-c Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en psychosociale problematiek met speciale aandacht voor kinderen en jongeren
11-d Stimuleren van gezonde en actieve leefstijl bij inwoners in een kwetsbare positie
11-e Terugdringen van (herhaling van) huiselijk geweld
11-f Bewustwording van jongeren op gebied van liefde en seks versterken
11-g Er vindt uitwisseling plaats van risicosignalen en zorgen over inwoners tussen organisaties
11-h Kwetsbare inwoners ondersteunen om te voorkomen dat zij in een (psychosociale) achterstandspositie terechtkomen
11-i Versterken van samenwerking en afstemming tussen preventie en (formele en informele) zorg.
11-j Verbeteren van de aanrijtijden van ambulances.

Samenwerkingspartners
Verloskundigenpraktijk De Bakermat, BBLTHK, VGGM, Humanitas, IrisZorg, Indigo Gelderland, Kinderfysiotherapie Wageningen, Vrijwilligerscentrum Wageningen , Opella, RIBW, Solidez, V&V Veluwe-Zuid, Icare, Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe Alzheimer Nederland, Vilente, Markt 17, GGZ centrum Wageningen, Startpunt, Slachtofferhulp Nederland en MEE Veluwe