Beleidsdomein: Gehandicaptenbeleid

Budgetten
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 91.000

Doelstellingen
12-a Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning of buurt blijven wonen
12-b Openbare voorzieningen zijn toegankelijk voor inwoners met een beperking
12-c Verbeteren van de mobiliteit van inwoners met een beperking
12-d Er zijn meer inwoners met een beperking in dienst van gemeente, scholen, instellingen en bedrijven
12-e Kwetsbare inwoners denken mee over het gemeentelijk beleid

Samenwerkingspartners
Vrijwilligerscentrum Wageningen, Solidez, Startpunt, MEE Veluwe, RIBW, BBLTHK, Zideris, Waag, Werkgroep Wageningen Toegankelijk, Humanitas, Kinderfysiotherapie Wageningen, ’s Heerenloo en Stichting Klankbordgroep GGZ (afgestemd met domein)