Beleidsdomein: Sport en cultuur als middel voor participatie

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € -
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 175.000

Doelstellingen
15-a Er zijn oefenruimtes voor amateurgezelschappen en ateliers voor kunstenaars
15-b Kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten in brede zin
15-c Er is een breed cultureel aanbod voor jongeren
15-d Jongeren tot 18 jaar kunnen actief met kunst en cultuur aan de slag

Samenwerkingspartners
Solidez, BBLTHK, Cultuurmakelaar, MEE Veluwe, Stichting De Vrolijkheid, ’t Venster, Meldpunt Vrijwilligerswerk Wageningen en Jongerenraad Wageningen