Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Budget
Totaalbudget: € 859.000

Doelstellingen
1-d Inwoners hebben inzicht in hun situatie en in de gegevens die organisaties over hen hebben
1-e Wij waarborgen de privacy van de inwoners
4-l Verbinding, bundeling, overzicht en doorgeleiding leidt tot integrale benadering van de (hulp) vraag en uitvoering
4-m Er wordt samen met het onderwijs integraal gekeken naar problemen van kinderen en jongeren en de ondersteuningsbehoefte die ze hebben
4-n De beslissing welke hulp of ondersteuning nodig is en door wie die zal worden aangeboden, wordt duidelijk gemotiveerd. Maatwerk en autonomie wegen daarbij zwaar mee, zodat de regie bij de inwoner ligt
6-c Meer gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de opvoeding binnen de directe leefomgeving
8-b Verbinden van gemeentelijke hulp en ondersteuning vanuit het onderwijs