Burgerkracht en innovatie

Budget
Totaalbudget: € 1.252.000

Doelstellingen
1-a We geven de inwoner aandacht, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit
1-b Inwoners zijn in principe eigenaar van hun probleem en hun oplossing
1-c Inwoners hebben en houden de regie (met of zonder ondersteuning), tenzij hun veiligheid of die van hun kinderen in het geding is
1-g Wij geven inwoners zoveel mogelijk ruimte om actief te bouwen aan de eigen samenleving en om mogelijke oplossingen voor ondersteuning en hulp in te brengen
2-a De inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van het eigen oplossend vermogen met hulp van het eigen netwerk
2-d Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor het bieden van hulp en ondersteuning binnen hun eigen netwerk
2-f Ruimte creëren voor burgerparticipatie en burgerkracht
3-c Inwoners zijn economisch zelfredzaam
2-e Streven naar lokale innovatieve initiatieven