Werkgelegenheid

Budget
Totaalbudget: € 983.000

Doelstellingen
9-a Vergroten van de uitstroom: toeleiding naar betaald werk van mensen die onder de Participatiewet vallen, naar bij voorkeur regulier werk

9-b Verlagen loonkostensubsidie doordat de werknemer zich ontwikkelt en zijn loonwaarde vergroot

9-c Meer werkgelegenheid voor alle doelgroepen uit de Participatiewet
9-d (Toekomstige) vraag van werkgevers en aanbod van (toekomstige) werknemers bij elkaar brengen
In Wageningen doet iedereen naar vermogen mee en participeert in de samenleving