Preventie en signalering

Budget
Totaalbudget: € -

Doelstellingen
1-f De veiligheid van het kind gaat voor op het recht op privacy
2-b Versterken directe leefomgeving (pedagogische) civil society
3-a Intensiveren en innoveren van preventie en kortdurende en laagdrempelige ondersteuning
4-e Ondersteuningsvragen en problemen worden tijdig en adequaat gesignaleerd en geadresseerd
4-k Aan moeilijk bereikbare groepen, zoals inwoners met een laag sociaal economische status en zorgmijders, wordt specifieke aandacht besteed om deze te bereiken.
6-b Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang (incl. voor- en vroegschoolse educatie) wordt versterkt
7-a Veiligheidsrisico's bij het opgroeien en opvoeden worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en zoveel mogelijk in een vrijwillig traject opgepakt