Individuele ondersteuning

Budget
Totaalbudget: € 11.225.000

Doelstellingen
2-c Versterken en ondersteunen wat mensen wél kunnen
2-g Het eigen netwerk wordt niet overbelast en kan zelf de grenzen aangeven. Professionals ondersteunen vrijwilligers en niet andersom
3-b Hulp- en ondersteuningsvragen en problemen worden tijdig en adequaat gesignaleerd en geadresseerd
4-a De dienstverlening is vraaggericht georganiseerd waarbij de (hulp)vraag van de inwoner centraal staat
4-b De hulpverlener is in staat zich in de inwoners in te leven en ondersteunt hem/haar (indien nodig) bij het achterhalen van de "vraag achter de vraag"
4-c De (hulp)vraag is leidend en de diagnose ondersteunend
4-d Het belang van de inwoners staat voorop (en niet het belang van de organisatie noch dat van de gemeente)
4-f Hulpverleners streven ernaar dat de ondersteuning en begeleiding zoveel mogelijk aansluit op de eigen leefwereld van de inwoners
4-g Hulp en ondersteuning is gericht op "terugkeer" naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en/of samen redzaamheid
4-h Wanneer hulp en ondersteuning nodig is, krijgen de inwoners die zo snel mogelijk
4-i De geboden hulp en ondersteuning is effectief, zo licht en kort als mogelijk en zo lang en zwaar als nodig
4-j Nazorg bieden bij het afbouwen van de dienstverlening
6-a Ouders worden ondersteund bij het opvoeden en opgroeien van kinderen
7-b Het belang van de jeugdige staat centraal
8-a Het versterken van zelfredzaamheid en participatie