Armoedebestrijding

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € 2.045.000
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 719.000

Doelstellingen uit MO beleidsplan

8-a Sluitende aanpak voor mensen met schulden/financiële problemen en daarmee samenhangende problematiek
8-b De maatschappelijke organisaties in Wageningen werken samen om armoede te signaleren en te doorbreken (armoedepact)
8-c Inwoners de mogelijkheid bieden verzekerd te zijn voor medische kosten die niet uit de basisverzekering vergoed worden
8-d Kwetsbare inwoners hulp en advies geven bij vragen over uitkeringen en sociaal-juridisch problemen, om te voorkomen dat zij in een achterstandspositie terecht komen
15-e Volwassen inwoners met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten in brede zin

Doelstellingen overig

Huishoudens worden in staat gesteld om in ieder geval de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen bestrijden

Samenwerkingspartners
SWOA, Humanitas, Solidez, ISOFA