Programmaoverzicht

PR1 Bereikbaarheid

Doelstelling

1.2 De CO2 uitstoot van gemotoriseerd wegverkeer is gereduceerd met 6% in 2017 ten opzichte van 2009.

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil de CO2-uitstoot van het gemotoriseerd wegverkeer verminderen door het aantal vervuilende autokilometers te verminderen en het gebruik van ‘langzaam verkeer’ en het openbaar vervoer te stimuleren. Bijvoorbeeld door het gebruik van deelauto’s en elektrisch vervoer aan te moedigen, door het parkeren van groengas-auto’s te faciliteren of door fietsroutes te verbeteren.

Ook hier geldt dat het verminderen van de CO2-uitstoot geen wettelijke taak is van de gemeente. Het verminderen van de uitstoot, en de mate waarin, is een keuze vanuit de gemeente zelf.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoeren regionaal Mobiliteitsmanagement

    • Zie 1.1.1 en 1.1.2

  • Activiteit

    • Stimuleren gebruik deelauto’s

    • Stimuleren duurzame mobiliteit, conform uitvoeringsprogramma Gemeentelijk MobiliteitsPlan ( GMP)