Programmaoverzicht

PR1 Bereikbaarheid

Doelstelling

1.3 Mobiliteit heeft bijgedragen aan de gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven van inwoners

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen voldoet aan de normen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit en beperkt daarmee de negatieve effecten van mobiliteit. Bovendien wordt de verkeersoverlast in de gemeente verminderd door meer 30km/u-zones in te stellen. Waar die komen, bepalen we in overleg met burgers, ondernemers en andere belangengroepen.

Uiteraard heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor haar inwoners. De gemeente moet voldoen aan bepaalde eisen rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Zie 1.1.4.

 • Activiteit

  • Aanleg Geluidsreducerend asfalt N22 5 ( Diedenweg – Gen. Foulkesweg)

  • Vervangen geluidsreducerend asfalt bij onderhoudswerkzaamheden

 • Activiteit

  • Instellen en verbeteren 30km/h-zones bij onderhoud of herinrichting

  • Inrichten Meldpunt Openbare Ruimte ( MOR)