Programmaoverzicht

PR1 Bereikbaarheid

Doelstelling

1.5 Mobiliteit heeft bijgedragen aan de mogelijkheid voor minder mobiele inwoners om zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving

Wat willen we bereiken?

De gemeente bevordert de mogelijkheden voor minder mobiele inwoners, onder andere door de gehandicapten-parkeerbeleid en betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Zorgen voor minder mobiele inwoners is een wettelijke taak van de gemeente. Daaronder valt het gehandicaptenparkeerbeleid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoeren basismobiliteit Food Valley

    • Vaststellen en handhaven inrichtingsnormen voor kwaliteit openbare ruimte voor minder mobiele inwoners (kwaliteitshandboek Openbare Ruimte)