Programmaoverzicht

PR10 Veiligheid

Doelstelling

10.2 De overlast bij inwoners is teruggedrongen

Wat willen we bereiken?

Door een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast, flexibel in te spelen op actuele overlastsituaties en nauw te blijven samenwerken met partners wil de gemeente de overlast die inwoners en ondernemers ervaren terugdringen.

Ook hier geldt dat aan het terugdringen van overlast geen wettelijke taken zijn verbonden, behalve dat de samenwerking regionaal is afgestemd.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Participeren in Veiligheidshuis en werkgroep 'Zicht op straat'

 • Activiteit

  • Participeren in Veiligheidshuis

  • Intern samenwerken met o.a. Startpunt en kernteam

 • Activiteit

  • Participeren in werkgroep 'Zicht op straat'