Programmaoverzicht

PR10 Veiligheid

Doelstelling

10.3 Maatschappelijke onrust is voorkomen en/of gede-escaleerd

Wat willen we bereiken?

uitvoering te geven aan het protocol maatschappelijke onrust, waarbij in het geval van calamiteiten betrokkenen elkaar 24/7 kunnen bereiken, zal escalatie van onrust in Wageningen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Onderhouden en uitvoering geven aan het protocol is geen wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoering geven aan en onderhouden van protocol