Programmaoverzicht

PR10 Veiligheid

Doelstelling

10.4 Er is snelle en adequate hulp geboden bij brand en ongevallen

Wat willen we bereiken?

De brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).
De VGGM/brandweer voert taken uit op het gebied van incidentbestrijding zoals het blussen van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. De brandweer voert ook taken op het gebied van risicobeheersing. Er zijn in Nederland allerlei bouwvoorschriften, waarop de brandweer controleert. Ook adviseert de brandweer aan de gemeente of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden afgegeven. Samen met de brandweer geeft de gemeente voorlichting op het gebied van brandveilig leven.

De uitbesteding van brandbestrijding aan de VGGM is een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Het uitbesteden van de taken aan de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

  • Activiteit

    • Het geven van voorlichting aan inwoners in samenwerking met de brandweer

    • Het uitbesteden van de taken aan de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)