Programmaoverzicht

PR10 Veiligheid

Doelstelling

10.5 Er is snelle en adequate hulp geboden in geval crisis

Wat willen we bereiken?

Bij een ramp of een groot incident moeten we samen met de hulpverleningsdiensten onze normale routine verlaten. We moeten onmiddellijk klaarstaan om intensief met elkaar samen te werken. Daar bereiden we ons in regionaal verband, maar ook binnen de eigen organisatie, op voor. Er is een regionaal crisisplan en we oefenen samen (opleiden en trainen). Bij grootschalige incidenten en crises is de burgemeester opperbevelhebber over de hulpverleningsdiensten. De gemeente voert een aantal crisisbeheersingsprocessen uit zoals het opvangen en verzorgen van evacu├ęs en het informeren van onze inwoners

Alle genoemde voorbereidingsmaatregelen (VGGM, Regionaal Crisisplan en opleiding) zijn wettelijke taken.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Uitvoering geven en voorbereiden van het Regionaal Crisisplan

  • Opleiden en trainen van medewerkers en bestuur

 • Activiteit

  Geven van voorlichting aansluitend bij landelijke initatieven

 • Activiteit

  • Uitvoering geven aan de piketregeling