Programmaoverzicht

PR11 Transparante overheid

Doelstelling

11.1 De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil het de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken om diensten af te nemen en aan hun verplichtingen te voldoen en gebruik te kunnen maken van hun rechten. We willen dit bereiken met een focus op de vier onderstaande doelen.

Een zo optimaal mogelijke afstemming van de dienstverlening op wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Binnen de afstemming vallen onder andere de bezwarenprocedures, de inspraakverordening, het proces rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen en het invoeren van de basisregistraties. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Openstellen van een digitaal loket voor meldingen openbare ruimte naast de telefonische servicelijn

 • Activiteit

  • Afronden aansluiting bij Mijnoverheid.nl

  • Voorbereiden van de daadwerkelijk aansluiting op de landelijke voorziening Basisregistratie personen in 2018

  • Aansluiten op landelijke initatieven die de kwaliteit, informatieveiligheid en snelheid borgen van processen

 • Activiteit

  • Promoten van de mogelijkheden om afspraken te maken

 • Activiteit

  • Evalueren van informele aanpak en verbet-eren processen rond bezwarenprocedures

 • Activiteit

  • Uitvoeren inspraakverordening

  • Inzetten digitale platformen om reacties en meningen te peilen