Programmaoverzicht

PR11 Transparante overheid

Doelstelling

11.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen

Wat willen we bereiken?

De inwoners in staat stellen aan hun verplichtingen te voldoen en hun rechten te kunnen gebruiken door deze zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Om de inwoner aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen, worden de processen rondom persoonsregistratie verbeterd en voert de gemeenten een aantal producten en diensten uit die vallen onder Publiekszaken. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen middelen om verkiezingen en referenda te organiseren. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Invoeren kwaliteitsmaatregelen zoals controles en testen van calamiteiten

 • Activiteit

  • Uitvoeren producten en diensten burgerzaken, waaronder uitgifte van reisdocumenten, verhuizing en de aangifte van een huwelijk. Dit gebeurt zo veel mogelijk digitaal

  • Uitbreiding zaakgericht werken om producten en diensten digitaal en integraal te kunnen afhandelen

 • Activiteit

  • In stand houden van middelen voor het organiseren van verkiezingen en referenda