Programmaoverzicht

PR11 Transparante overheid

Doelstelling

11.3 Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor alle doelgroepen via diverse kanalen

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke informatie is voor alle doelgroepen toegankelijk via diverse kanalen.

Via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, facebook, twitter en de gemeentelijke informatiepagina, stelt de gemeente informatie beschikbaar. Op de website en in de gemeentegids wordt informatie ook in het Engels aangeboden.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Evalueren gebruik van de gemeentelijke toptakenwebsite

 • Activiteit

  • Via de website, facebook, twitter , de gemeentepagina en persberichten bereiken we verschillende doelgroepen. Door crossmedia zorgen we ervoor dat deze kanalen elkaar versterken

  • Verbeteren van afstemming over het afhandelen van vragen en verzoeken die binnen komen bij de verschillende gemeentelijke afdelingen

 • Activiteit

  • Online beschikbaar stellen van daarvoor geschikte databestanden via een daartoe bestemde (landelijke) website