Programmaoverzicht

PR2 Economische ontwikkeling

Doelstelling

2.2 Het aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal)

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil de randvoorwaarden creëren die ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven en instellingen zich in de gemeente vestigen. Hierbij speelt het vestigingsklimaat een belangrijke rol. We werken nauw samen met de Regio Food Valley, onder andere via het programma KennisAs om dit gebied als aantrekkelijk kenniscluster te positioneren. Daarnaast wil Wageningen het ondernemerschap stimuleren, startersinitiatieven belonen en informatievoorzieningen goed inrichten.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Samenwerken acquisitieteam met Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV (beursbezoek/bedrijvenbezoek)

  • Uitvoeren promotie en marketing op het gebied van Food en Life Sciences

  • Verder uitbouwen ExPat Centre om internationale medewerkers van kennisintensieve bedrijven en instellingen te faciliteren in Wageningen en regio FoodValley.

  • Uitvoeren programma ‘KennisAs’ met partners (Ede, prov. Gelderland, WUR)

 • Activiteit

  • Informatievoorziening door bedrijvenloket bij bedrijfsoprichting

  • Deelname startersinitiatieven, ontsluiten:

   • IkStartSmart van KvK

   • Back2Business voor kennisstarters

  • Uitvoeren resultaten verkenning Kennispark Wageningen

 • Activiteit

  • Optimaal beheer van de warenmarkt

  • Activiteiten ontplooien met ondernemers

 • Activiteit

  • In samenwerking met het WOC komen tot duurzame initiatieven onder de noemer van ‘Wageningen Werkt Duurzaam’