Programmaoverzicht

PR2 Economische ontwikkeling

Doelstelling

2.3 Wageningen vervult/versterkt haar kennispropositie binnen de regio FoodValley en de kennisas

Wat willen we bereiken?

Om een leefbare binnenstad te krijgen wil de gemeente zichtbare leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wil de gemeente flexibel zijn in regelgeving richting ondernemers en initiatiefnemers. De Wageningen Campus speelt een belangrijke rol voor de gemeente, dus studenten en werknemers moeten de binnenstad gemakkelijk kunnen vinden. Het uitvoeringsprogramma ‘Binnenstad’ richt zich op het aantrekkelijk maken van de Binnenstad waarbij de gemeente vaak de rol heeft van facilitatior en stimulator. De acties worden door anderen zelf opgepakt en uitgevoerd. Tot slot vinden we het van belang dat er randvoorwaarden zijn voor een gedifferentieerd aanbod aan horeca, ambulante handel en detailhandel in combinatie met evenementen, cultuur, wonen en werken. Samenwerken met ondernemers levert daar een bijdrage aan.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Participeren in RegioFoodValley en KennisAs Ede-Wageningen

  • Activiteit

    • Ondersteunen van foodgerelateerde zakelijke events