Programmaoverzicht

PR2 Economische ontwikkeling

Doelstelling

2.4 Wageningen heeft een levendige en aantrekkelijke binnenstad om in te verblijven

Wat willen we bereiken?

Naast samenwerking in de regio Food Valley en de KennisAs organiseert en stimuleert Wageningen food-gerelateerde events, zowel zakelijk (o.a . congressen) als toeristisch-recreatief (o.a. festivals). Dit met als doel om de positie binnen beide samenwerkingsverbanden te versterken.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Uitvoeren uitvoeringsprogramma Binnenstad

 • Activiteit

  • Uitvoeren uitvoeringsprogramma Binnenstad

  • Faciliteren binnenstadmanagement

  • Samenwerken met Stichting Ondernemersfonds Wageningen (o.a. evenementen)

 • Activiteit

  • In beeld brengen van leegstand en activiteiten ontplooien ter voorkoming (zie Uitvoeringsprogramma Binnenstad)

 • Activiteit

  • Bestaande regelgeving doorlichten