Programmaoverzicht

PR2 Economische ontwikkeling

Doelstelling

2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut

Wat willen we bereiken?

Wageningen wil dat haar inwoners en bezoekers goed op de hoogte zijn van alle recreatieve mogelijkheden in de gemeente en er vervolgens daadwerkelijk gebruik van maken. De gemeente wil zichzelf op de kaart blijven zetten met behulp van evenementen zoals het Bevrijdingsfestival en Food in the Valley. Hierbij zullen de fysieke verbindingen (o.a. bewegwijzering en aanleg/onderhoud van fietspaden) aandacht krijgen.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Uitvoeren promotie en marketing op het gebied van Stad der Bevrijding en Proef Wageningen

  • Realiseren recreatief-toeristische routestructuren (fietsen, wandelen)

  • Vernieuwen toeristische bewegwijzering

  • Coördineren en ondersteunen Werkgroep toeristische promotie (proef Wageningen).

 • Activiteit

  • Stimuleren projecten op de thema’s: Food in the Valley, Stad van de Bevrijding/Vrijheid, Stad aan de Rijn