Programmaoverzicht

PR3 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstelling

3.2 Het beheer draagt bij aan de instandhouding van de kwaliteit (schoon, heel en veilig) van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Door het stimuleren van burgerinitiatieven en adequate afhandeling van meldingen en klachten wordt het beheer van de openbare ruimte kwalitatief in stand gehouden. Voor al het beheer zijn vastgestelde plannen.

Het is wettelijk vastgesteld dat de gemeente gifvrij onderhoud moet uitvoeren van de openbare ruimte. Dit zorgt o.a. voor het behoud van de biodiversiteit.

De gemeente is verplicht informatie te registreren en te beheren ten behoeve van betrouwbare geografische en vastgoed informatie.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Gifvrij onderhoud van openbare ruimte en behoud van bio-diversiteit, stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en afhandelen van meldingen en klachten;

  • Kap Veensteeg tweede fase

  • Het beheren en registreren van betrouwbare geografische en vastgoed informatie (BGT)

  • Uitvoering herinrichting begraafplaats op basis van het vastgestelde plan.

 • Activiteit

  • Verkoop 3% van het groenareaal (peiljaar 2009)

  • Afstoten onderhoud 7% groenareaal door participatie (burgerinitiatieven, overeenkomsten, sponsoring e.d.)