Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.2 Wageningen past zich tijdig aan aan veranderingen van klimaat

Wat willen we bereiken?

Wageningen past zich tijdig aan de verandering van het klimaat aan.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Nadere uitwerking van de resultaten uit de stresstest van 2016

    • Inbedding klimaatadaptatie in bestaand beleid

    • Pilot klimaatadaptatie in een wijk