Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.3 De verspilling van grondstoffen is afgenomen (afvalbeleidsplan 2012)

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil verspilling tegengaan door het huishoudelijk afval te doen afnemen en meer te scheiden (65% in 2018). In het afvalbeleidsplan staat dit vastgelegd.

Afvalinzameling en afvalscheiding zijn wettelijk verplicht. Het percentage afvalscheiding en afvalpreventie is gebaseerd op landelijke beleid, maar is geen wet.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoeren afvalbeleidsplan 2012