Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.4 De bodemkwaliteit in Wageningen vormt geen belemmering voor het gewenste gebruik

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil de locatie van de voormalige gemeentewerf inrichten met korfbalvelden en een sporthal. Hiertoe wordt het sterk verontreinigde terrein gesaneerd.
Om nieuwe verontreinigde gebieden te voorkomen worden bodemvoorschriften opgenomen en de wordt bodemkwaliteitskaart toegepast.

Beide taken zijn wettelijk vastgelegd.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Opnemen van bodemvoorschriften - Toepassen bodemkwaliteitskaart

  • Activiteit

    • Uitvoeren ISV-3 bodemprogramma