Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.6 Benedenstroomse gebieden ervaren geen wateroverlast van Wageningen

Wat willen we bereiken?

Wageningen wil het regenwater vasthouden daar waar het valt om te voorkomen dat het regenwater problemen oplevert voor lagere gebieden. Dit staat in het Waterplan Wageningen (2006). Bij de ontwikkeling van Nudepark II en Kortenoord betrekken we de waterberging voor dit doel erbij.

Deze activiteiten zijn geen wettelijke taken.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Opnemen in de ontwikkeling Nudepark 2 en Kortenoord