Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.7 Het doelmatig inzamelen van huishoudelijk afvalwater en overtollig hemelwater

Wat willen we bereiken?

Het rioolwatersysteem in Wageningen moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Hier zorgen we voor door uitvoering van het VGRP.

Dit is een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoeren conserverend VGRP 2010-2015

    • Riool vervangen Benedenbuurt.

    • Riool vervangen Gerdesstraat

    • Financiële bijdrage project Bergpoortbrug.