Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken?

De handhaving van de leerplicht is een belangrijk instrument om te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Om dit doel te behalen, werkt de gemeente onder andere samen met scholen, ouders en opvoeders.

In 2017 willen we bereiken dat:

  • In 2017 bedraagt het relatief schoolverzuim* maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.

  • Het beleid voortijdig schoolverlaten is uitgevoerd.

Het betreft een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • SubsidiĆ«ren Natuur-en Milieueducatie (NME)