Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Wat willen we bereiken?

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van hun kind naar school. Bovendien kan het zelfstandig reizen ook de zelfredzaamheid van kinderen vergroten. In situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing biedt, kan leerlingenvervoer worden aangeboden.

In 2017 willen we bereiken dat:

  • Leerlingen die, conform de verordening, in aanmerking komen voor leerlingenvervoer is passend vervoer voor aangeboden

  • Eigen verantwoordelijkheid van ouders en het stimuleren van de zelfredzaamheid is het uitgangspunt

Het betreft een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Handhaving bij schooluitval en voorlichting geven over onderwijs, arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

  • Activiteit

    • Contact met scholen, ouders, kinderen en ketenpartners

    • Het inzetten van een regionale BBL-coach (beroepsbegeleidende leerweg) voor het creĆ«ren en begeleiden van werkervaringplekken