Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.5 Het aanbieden van adequate huisvesting voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Wat willen we bereiken?

De gemeente is verantwoordelijk dat er voldoende capaciteit voor onderwijs is, voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van schade en constructiefouten. Een plan voor de verduurzaming van schoolgebouwen is opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018.

In 2017 willen we bereiken dat:

 • Er voldoende capaciteit is voor onderwijshuisvesting voor nu en in de toekomst.

 • De visie op onderwijshuisvesting is vernieuwd.

 • Er een plan is voor het vernieuwen van de Ireneschool.

 • Schoolbesturen de gemeentelijke visie over het verduurzamen van onderwijshuisvesting delen en maatregelen nemen om hun schoolgebouwen te verduurzamen.

Met uitzondering van de verduurzamingsopgave, is onderwijshuisvesting een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  Besluiten op o.a. aanvragen voor capaciteitsuitbreiding, vervangende nieuwbouw en schadeherstel op basis van verordening

 • Activiteit

  • Besluiten op o.a. aanvragen voor capaciteitsuitbreiding, vervangende nieuwbouw en schadeherstel op basis van verordening

  • De planvoorbereiding voor de bouw van de Ireneschool is afgerond

 • Activiteit

  Subsidiƫren van duurzaamheids-maatregelen aan schoolgebouwen (subsidie komt uit programma 4 Milieu)