Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs op gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente voert met het onderwijs OOGO (Op overeenstemming gericht overleg) om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de jeugd. Hierbij zijn vier thema’s benoemd: leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijs-huisvesting.

Dit betreft een wettelijk taak .

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Het voeren van Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het gemeentelijke jeugdplan en ondersteuningsplan onderwijs