Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

Wat willen we bereiken?

De gemeente hecht belang aan de hoge kwaliteit van de kinderopvang. Alle kinderopvanglocaties worden daarom jaarlijks te gecontroleerd. Hiermee verkleinen we de risico’s en voorkomen we langdurige handhavingstrajecten.

In 2017 willen we bereiken dat:

Alle kinderopvanglocaties zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).

Dit betreft een wettelijke taak (5% is verplicht)

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Financieren handhavingstrajecten (VGGM)