Programmaoverzicht

PR8 Wonen

Doelstelling

8.3 Gemeentelijk vastgoed past bij de wens en behoefte van de gebruiker (klanttevredenheid)

Wat willen we bereiken?

Om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk vastgoed past bij de wensen en behoeften van gebruikers, wil de gemeente Wageningen investeren in de relatie. Met een klanttevredenheidsonderzoek kunnen we de wensenpeilen. De gemeente wil het energieverbruik laten dalen door een verduurzamingsslag te maken. Tot slot zijn onderhoud en beheer van het vastgoed ook nodig voor klanttevredenheid.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Verduurzamingsslag combineren met de vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud voor een aantal geselecteerde panden in de komende jaren.

 • Activiteit

  • Beheren en onderhoud van maatschappelijk vastgoed

 • Activiteit

  • Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) en waar mogelijk verbeteringen implementeren

 • Activiteit

  • (leegstaand)Vastgoed inzetten voor het huisvesten van meerdere doelgroepen per object, waaronder statushouders

 • Activiteit

  • Klantmanagers onderhouden contacten met klanten/gebruikers/huurder