Programmaoverzicht

PR8 Wonen

Doelstelling

8.4 De hoeveelheid gemeentelijke vastgoed past bij de maatschappelijke behoefte die niet ingevuld wordt door de private markt

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil de kostendekkendheid van panden in beeld brengen door middel van vier verschillende activiteiten:

 1. Panden doorexploiteren

 2. Panden inzetten voor maatschappelijke doelen

 3. Herontwikkelen

 4. Verkopen

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Inzetten van panden voor andere maatschappelijke doelen, waaronder huisvesting statushouders

  • Tijdelijk in gebruik geven van panden die in aanmerking komen voor herontwikkeling

  • Verkopen van panden die niet in langer noodzakelijk zijn voor maatschappelijk doeleinden