Programmaoverzicht

PR9 Sport & cultuur

Doelstelling

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil jongeren stimuleren te gaan sporten door sportcoaches te subsidiëren. Daarnaast wil de gemeente de sportpas introduceren voor kinderen van de groepen 3, 4 en 5 zodat zij op vroege leeftijd kennis maken met verschillende sporten. Het subsidiëren van De Waag is een andere activiteit die ervoor moet zorgen dat bijvoorbeeld mensen met obesitas lid zullen worden van een vereniging. Tot slot is er extra aandacht voor ouderen en hun sportmogelijkheden.

Sport stimuleren onder inwoners is geen wettelijke taak.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Het subsidiëren van buurtsportcoaches

  • Het beschikbaar stellen van een sportpas voor kinderen van de groepen 3, 4 en 5 waarmee zij bij een 16-tal sportverenigingen kunnen kennismaken met verschillende sporten

 • Activiteit

  • Project Jongeren Op Gezond Gewicht (= inclusief gezonde sportkantines)

 • Activiteit

  • Subsidiëren De Waag

  • Sporten ‘op recept’ via huisartsen, fysiotherapeuten en dergelijke

 • Activiteit

  • Subsidiëren De Waag

  • Sporten ‘op recept’ via huisartsen, fysiotherapeuten en dergelijke