Programmaoverzicht

PR9 Sport & cultuur

Doelstelling

9.3 Er is een veelzijdig cultureel aanbod passend bij de identiteit Wageningen

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil een veelzijdig cultureel aanbod realiseren door culturele initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, professionele kunst mogelijk te maken en door inwoners de mogelijkheid te bieden om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Dit doel betreft voor het grootste gedeelte niet-wettelijke taken. De bibliotheekvoorziening is wel geregeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Een bibliotheekvoorziening is niet direct een wettelijke taak, maar in genoemde wet is wel geregeld dat een gemeente niet zo maar een bibliotheek kan opheffen. Hiervoor is eerst overleg nodig met partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van een openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Subsidiëring van Stichting Junushoff

  • Het beoordelen en eventueel honoreren van subsidieaanvragen van éénmalige culturele activiteiten

 • Activiteit

  • Inzetten van de cultuurmakelaar

 • Activiteit

  • Subsidiëren van de bibliotheek