Programmaoverzicht

PR9 Sport & cultuur

Doelstelling

9.4 nwoners hebben kennis gemaakt met en deelgenomen aan kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil haar inwoners kennis laten maken laten deelnemen aan kunst en cultuur. Hiervoor ligt de focus op de volgende subdoelen:

 1. Er is een aanbod gericht op lezen, taal, informatie en educatie;

 2. Er is een podium voor ontmoeting en debat;

 3. Amateurkunst wordt bevorderd;

 4. Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven worden betrokken bij culturele initiatieven;

 5. Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie waarbij de focus primair ligt op het onderwijs zodat alle kinderen bereikt worden.

Ook hier geldt dat het in principe geen wettelijke taken zijn van de gemeente. Maar dat ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van toepassing is.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Het laten ontwikkelen van gemeenschappelijke nieuwe cultuuruitingen en dit combineren met het bestaand aanbod

 • Activiteit

  • Budgetfinanciering ’t Venster.

  • Subsidiëren van amateurvereniging

  • Gemeenschappelijk gebruik van culturele media stimuleren

 • Activiteit

  • Het verstrekken van amateurkunstsubsidies en subsidies voor eenmalige culturele activiteiten, zaalhuur Junushof en tentoonstellingen

  • Het subsidiëren van 't Venster

  • Subsidiëren van Stichting Junushoff

 • Activiteit

  • Subsidiëren van de bibliotheek

 • Activiteit

  • Subsidiëren van de bibliotheek