Programmaoverzicht

PR9 Sport & cultuur

Doelstelling

9.5 Culturele basisvoorzieningen zijn voor iedereen in Wageningen toegankelijk

Wat willen we bereiken?

en informatie beschikbaar en toegankelijk te houden, de archieven te onderhouden en beschikbaar te stellen en inwoners de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de cultuurhistorie van Wageningen, zijn culturele basisvoorzieningen voor iedereen in de gemeente Wageningen toegankelijk.

De gemeente heeft hierin een wettelijke taak namelijk de Archiefwet. Ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is van toepassing.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • SubsidiĆ«ren van de bibliotheek

  • Activiteit

    • Verstrekken van een structurele subsidie aan museum de Casteelse Poort

  • Activiteit

    • Opslag en digitalisering van het Wagenings archief