Beleidsdomein: Leefbaarheid/sociale veiligheid

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € 14.000
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 908.000

Doelstellingen
5-a Betere afstemming tussen organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg
5-b Inwoners voelen zich verantwoordelijk en zijn betrokken bij de woon- en leefomstandigheden in hun buurt/wijk
5-c Ontmoetingsplaatsen voor LHBT-inwoners van alle leeftijden (autochtoon/ allochtoon) ondersteunen
5-d Ondersteunen van kwetsbare inwoners bij het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van vaardigheden op het gebied van participatie
5-e Wageningse inwoners kunnen discriminatie-klachten laagdrempelig melden *

Samenwerkingspartners
Humanitas Rijn-IJssel, Shout Wageningen, Stichting Klankbordgroep GGZ, Vrijwilligerscentrum Wageningen, Markt 17, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Solidez, ROCA12, MEE veluwe, Gilde Wageningen en Slachtofferhulp Nederland Regio Oost