Beleidsdomein: Opvoeden en opgroeien

Budgetten
Budget voor wettelijke taken: € 0
Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 531.000

Doelstellingen
6-a Sociale netwerken rondom het gezin versterken
6-b Samenwerking tussen organisaties op gebied van jeugd en gezin bevorderen, waardoor hulpverlening op elkaar aansluit
6-c Verminderen van problematische schulden bij jongeren
6-d Stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
6-e Er is een laagdrempelig aanbod voor ondersteuning bij opvoeden *
6-f ongeren weten de weg naar informatie over opgroeien

6-g Voortijdig schoolverlaten is eind 2016 met 25% gereduceerd ten opzichte van het aantal in 2012

6-h Jongeren denken mee over het gemeentelijk beleid
6-i Er zijn ontmoetingsplekken voor jongeren, waarbij zo min mogelijk overlast wordt ervaren

Samenwerkingspartners
Verloskundigenpraktijk De Bakermat, Humanitas, Indigo, de BBLTHK, , VGGM, Jongerenraad Wageningen, Solidez, MEE Veluwe, Iriszorg, Speel-o-theek, Stichting Gilde Wageningen, Opella, RSG Pantarijn, Vrijwilligerscentrum Wageningen , Het Torenkamertje en Lindenhout