Programmaoverzicht

PR10 Veiligheid

Doelstelling

10.1 Steeds minder inwoners worden slachtoffer van criminaliteit

Wat willen we bereiken?

waar de politie zich richt op met name de handhaving en opsporing, zetten we als gemeente in op preventie, samenwerking en voorlichting op het gebied van zelfredzaamheid en bewustwording. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Juist de betrokkenheid op het gebied van veiligheid van bewoners, instellingen en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. We spreken daarom deze groepen aan op de bijdrage die zij kunnen leveren op dit gebied. Daarnaast is de samenwerking met partners van belang en zal de gemeente flexibel inspelen op actuele veiligheidsvraagstukken om inwoners minder slachtoffer te laten worden van criminaliteit.

Dit doel betreft alleen niet-wettelijke taken. Wel is de participatie in het Veiligheidshuis als voorbeeld van de samenwerking met partners regionaal afgestemd.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Het geven van voorlichting

 • Activiteit

  • Het geven van voorlichting

 • Activiteit

  • Participeren in Veiligheidshuis, RIEC-ON

  • SubsidiĆ«ren HALT

  • Opstellen en uitvoering geven aan convenanten

 • Activiteit

  • Wekelijks overleg over openbare orde met burgemeester en politie waarin de actuele situatie wordt gevolgd en afspraken over aanpak worden gemaakt tussen gemeente en politie