Programmaoverzicht

PR11 Transparante overheid

Doelstelling

11.5 De gemeente kan inspelen op de wisselende behoefte in samenwerking met de stad.

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil een lokale overheid zijn die midden in de samenleving staat en uitgaat van de kracht van de stad. We brengen partijen in de stad bij elkaar en laten ruimte in zowel de beleidsvorming als in de uitvoering van ons beleid. De focus ligt hierbij op de
verbetering van de samenwerking en samenwerkingsvormen met inwoners, organisaties en bedrijven ten behoeve van de ontwikkelingen in de stad.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Adviseren, ondersteunen en scholen van de gemeentelijke organisatie en stimuleren van kennisuitwisseling

    • Ontwikkelen van meer en nieuwe vormen om overheidparticipatie en burgerparticipatie tot stand te brengen