Programmaoverzicht

PR11 Transparante overheid

Doelstelling

11.4 De gemeente gaat zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie

Wat willen we bereiken?

De gemeente gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie.

Het beleid rondom informatiebeveiliging wordt gecontroleerd op risico’s en de veranderde wet- en regelgeving. Dit is een wettelijke taak. Daarnaast is de gemeente verplicht om verzoeken voor inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens (WBP) uit te voeren.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Beleid en uitvoering controleren op risico's en veranderende wet- en regelgeving. Op basis daarvan zo nodig doorvoeren van technische en organisatorische maatregelen

  • Activiteit

    • Behandelen van verzoeken voor inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens (WBP)

    • Toepassen van Mijnoverheid.nl om inwoners te informeren over de status van hun eigen aanvraag