Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil geluidsoverlast verminderen door beleidsplannen uit te voeren. Naar bedrijven nemen we een adviserende rol aan voor wat betreft geluidsvoorschriften. Daarnaast toetsen we of de luchtkwaliteit en de externe veiligheid aan de wettelijke norm voldoen. Ook moet de gemeente dieren opvangen en overlast van plaagdieren beperken.

Alle zojuist genoemde maatregelen zijn wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Adviseren tbv ruimtelijke ordening

  • Uitvoeren Beleidsplan Beleidsregels hogere waarde Wet Geluidhinder (2008)

  • Adviseren bedrijven rondom geluidsoverlast op basis van geluidsvoorschriften

  • Opstellen geluidsbeleid voor specifieke gevallen

  • Adviseren overhet reduceren van wegverkeerslawaai

 • Activiteit

  • Toetsen van plannen rond ruimtelijke ontwikkelingen/te vestigen bedrijven

 • Activiteit

  • Adviseren/toetsen over ruimtelijke ordening

  • Advisering/toetsing bedrijven over Wet milieubeheer

 • Activiteit

  • Bestrijden van ratten en eikenprocessierups

 • Activiteit

  • Organisatie opvang zwervende dieren

  • Vervoer gewonde en noodlijdende dieren

  • Nestbeheer ganzen